Bahai

MENU

Με την πάροδο των χρόνων, η κοινότητα των Μπαχάι αναφέρεται σε μια πτυχή των προσπαθειών της να συμβάλει στην προώθηση του πολιτισμού ως συμμετοχή στις συζητήσεις της κοινωνίας.

Σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, και σε κοινωνικούς χώρους σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, υπάρχει μια σειρά από συνεχείς συζητήσεις που αφορούν διάφορες πτυχές της ευημερίας και της προόδου της ανθρωπότητας: συζητήσεις για θέματα όπως, η ισότητα γυναικών και ανδρών, η ειρήνη, η διακυβέρνηση, η δημόσια υγεία και η ανάπτυξη, για να αναφέρουμε μερικές. Μεμονωμένα μέλη της Μπαχάι κοινότητας -είτε μέσω της συμμετοχής τους στη ζωή της τοπικής κοινότητας, των προσπαθειών τους για κοινωνική δράση, είτε κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, των επαγγελμάτων ή των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων- προσπαθούν να συμμετάσχουν εποικοδομητικά σε τέτοιους διαλόγους, μαθαίνοντας μαζί και από άλλους και προσφέροντας τις προσωπικές τους ενοράσεις, με πληροφορίες από τις Μπαχάι διδασκαλίες, στις εξελισσόμενες συζητήσεις. Μπαχάι εμπνευσμένοι οργανισμοί, συμβάλλουν επίσης σε διαλόγους που σχετίζονται με πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης σχετικές με το έργο τους.

Εν τω μεταξύ, οι θεσμοί των Εθνικών Πνευματικών Συμβουλίων προσπαθούν να συμβάλουν, μέσω διαφόρων οδών, στην προώθηση ιδεών που ευνοούν τη δημόσια ευημερία. Σε διεθνές επίπεδο, η Διεθνής Μπαχάι Κοινότητα (ΔΜΚ) ασχολείται παρόμοια. Η ΔΜΚ είναι ένας διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός, διαπιστευμένος με συμβουλευτικό καθεστώς με το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών (ECOSOC) και με το Διεθνές Ταμείο Επείγουσας Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), το οποίο αντιπροσωπεύει όλα τα Εθνικά Πνευματικά Συμβούλια του κόσμου. Συμμετέχει ενεργά σε πολλές από τις σημαντικότερες διασκέψεις και επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών, παρουσιάζοντας συχνά έγγραφα και δηλώσεις συναφείς με διαφορετικά θέματα όπως τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τη θέση των γυναικών, την πρόληψη του εγκλήματος και την ευημερία των παιδιών και της οικογένειας. Με γραφεία στη Νέα Υόρκη και τη Γενεύη, η ΔΜΚ συμμετέχει, σε καθημερινή βάση, στη συνεχή ροή χώρων συζητήσεων, σεμιναρίων και συζητήσεων μικρών ομάδων που πραγματοποιούνται σε αυτούς τους χώρους. Η ΔΜΚ έρχεται επίσης να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στις συζητήσεις σε περιφερειακό επίπεδο και, προς το σκοπό αυτό, βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας νέων γραφείων σε πόλεις ανά τον κόσμο. Ένα τέτοιο γραφείο δημιουργήθηκε στις Βρυξέλλες το 2012 για να συντονίσει τις προσπάθειες των Μπαχάι να συνεργάζονται και να υποστηρίζουν Ευρωπαϊκούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σε οποιοδήποτε επίπεδο εμφανίζεται, ο σκοπός της συμμετοχής των Μπαχάι σε διαλόγους δεν είναι να πείσει τους άλλους να αποδεχθούν τη θέση των Μπαχάι στο ένα ή στο άλλο θέμα. Ούτε είναι επιδίωξη, σε αυτόν τον τομέα της προσπάθειας, ως δραστηριότητα δημοσίων σχέσεων ή ως ακαδημαϊκή άσκηση. Αντίθετα, οι Μπαχάι προσπαθούν να υιοθετήσουν μια στάση μάθησης και εμπλοκής σε μια ειλικρινή συνομιλία. Ως εκ τούτου, δεν θέλουν να προσφέρουν συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, όπως η κλιματική αλλαγή, η υγεία των γυναικών, η παραγωγή τροφίμων και η καταπολέμηση της φτώχειας. Ωστόσο, οι Μπαχάι σε μια σειρά από φόρουμ σε όλο τον κόσμο είναι πρόθυμοι να μοιραστούν ό, τι μαθαίνουν στις προσπάθειές τους να εφαρμόσουν τις διδασκαλίες του Μπαχαολλά για την πρόοδο του πολιτισμού και να μάθουν μαζί και από άλλα άτομα και ομάδες που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. 

Ένας από τους τρόπους με τους οποίους η κοινότητα των Μπαχάι δημιουργεί ικανότητες για αυτόν τον σκοπό είναι μέσω σεμιναρίων για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα σεμινάρια αυτά διεξάγονται από το Ινστιτούτο Σπουδών για την Παγκόσμια Ευημερία (ISGP) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι περιοδικές διασκέψεις που διοργανώνονται από τους Συλλόγους για τις Μπαχάι Σπουδές αντιπροσωπεύουν έναν άλλο δρόμο για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε αυτό το θέμα. Τέτοια συνέδρια χρησιμεύουν ως φόρουμ για τους ενδιαφερόμενους όλων των ηλικιών και από κάθε τομέα για να συσχετίσουν τις Μπαχάι διδασκαλίες με τη σύγχρονη σκέψη.