Bahai

MENU

Οι προσπάθειες των Μπαχάι για κοινωνική δράση επιδιώκουν να προωθήσουν την κοινωνική και υλική ευημερία των ανθρώπων όλων των κοινωνικών ομάδων, ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις ή το υπόβαθρο τους. Τέτοιες προσπάθειες παρακινούνται από την επιθυμία να υπηρετήσουν την ανθρωπότητα και να συμβάλλουν στην εποικοδομητική κοινωνική αλλαγή. Μαζί αντιπροσωπεύουν μια αυξανόμενη διαδικασία μάθησης που σχετίζεται με την εφαρμογή των διδασκαλιών του Μπαχαολλά, μαζί με τη γνώση που συλλέγεται σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης προσπάθειας, στην κοινωνική πραγματικότητα.

Επιπλέον Αναγνώσματα

Τα ζητήματα της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης μπορεί να είναι περίπλοκα και οι προσπάθειες των Μπαχάι, να συμμετάσχουν στην κοινωνική δράση είναι, συγκριτικά, μέτριες. Συνήθως πραγματοποιούνται από μικρές ομάδες ατόμων σε μια περιοχή όπου προσφέρονται ευρέως οι κύκλοι μελέτης του εκπαιδευτικού ινστιτούτου. Προσπάθειες προκύπτουν από την αυξανόμενη συλλογική συνείδηση. Τα περισσότερα είναι προγράμματα συγκεκριμένης διάρκειας. Τελειώνουν όταν επιτυγχάνονται οι στόχοι τους. Μπορεί να σχετίζονται με οποιοδήποτε από διάφορα πεδία, για παράδειγμα, υγεία, υγειονομία, εκπαίδευση, γεωργία ή προστασία του περιβάλλοντος. Όποια και αν είναι η φύση τους, στοχεύουν να βελτιώσουν κάποια πτυχή της ζωής του τοπικού πληθυσμού. Σε μερικές περιπτώσεις, όσοι ασχολούνται με την κοινωνική δράση των απλών ανθρώπων, είναι σε θέση να επεκτείνουν το φάσμα των δραστηριοτήτων τους με οργανικό τρόπο, και οι προσπάθειές τους εξελίσσονται σε έργα πιο παρατεταμένου χαρακτήρα, με διοικητική δομή.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση μπορεί να συσταθεί από μια Μπαχάι ομάδα, συχνά με ομοϊδεάτες συναδέλφους, για την αντιμετώπιση του ενός ή του άλλου ζητήματος κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Λειτουργώντας σύμφωνα με τις αρχές της Μπαχάι Πίστης, ονομάζεται γενικά «Μπαχάι εμπνευσμένος οργανισμός». Παρέχει θεσμική ικανότητα σε μια χώρα ή περιοχή, για να ασχολείται με τη δημιουργία, εφαρμογή και διάδοση γνώσεων σχετικά με την ανάπτυξη. Συνήθως, ένας τέτοιος οργανισμός θα ξεκινήσει με μια πρωταρχική γραμμή δράσης και θα επιτρέψει στις προσπάθειές της να αυξάνονται σε πολυπλοκότητα με την πάροδο του χρόνου.

Για τις κοινότητες στις περισσότερες περιοχές, μία από τις πρώτες έγνοιες είναι να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά και οι νέοι τους έχουν πρόσβαση σε μια υγιή ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Επί του παρόντος, υπάρχουν μερικοί, Μπαχάι εμπνευσμένοι οργανισμοί, που έχουν επινοήσει καλά καθορισμένα προγράμματα, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης, και μέλη τοπικών κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο μπορούν, με συνεχή εκπαίδευση στη χρήση υλικών, να υιοθετήσουν τις μεθόδους και τις προσεγγίσεις τους. Πολλοί ικανοί νεαροί, άνδρες και γυναίκες, που διαφορετικά θα αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τα χωριά και τις γειτονιές τους για αναζήτηση εργασίας, επωφελούνται ιδιαίτερα. Προστίθενται νέες γνώσεις και δεξιότητες στην ικανότητα που έχουν αναπτύξει μέσω της μελέτης των μαθημάτων του ινστιτούτου. Και γίνονται οι καταλύτες για περαιτέρω πρόοδο: αυξάνεται η ικανότητα εντός της κοινότητας, αν και μόνο μερικώς, να αναλάβει συλλογική δράση σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η παραγωγή τροφίμων και η αντίσταση στην επιρροή των καταστρεπτικών δυνάμεων που σκίζουν τον κοινωνικό ιστό.

Σε αυτό το περιβάλλον, το τοπικό διοικητικό συμβούλιο ή το Τοπικό Πνευματικό Συμβούλιο χρησιμεύει ως η φωνή της ηθικής εξουσίας. Αλληλεπιδρά με κοινωνικές και πολιτικές δομές στην περιοχή, με διαβουλεύσεις μαζί τους για το έργο που κάνουν οι Μπαχάι για την πρόοδο του χωριού ή της γειτονιάς. Εξασφαλίζει επίσης ότι, καθώς προσπαθούν, ως μικρές ομάδες, να βελτιώσουν τις τοπικές συνθήκες, η ακεραιότητα των προσπαθειών τους δεν διακυβεύεται. Αποφεύγονται υπερβολικά φιλόδοξα έργα που μπορούν να καταναλώνουν ενέργεια και τελικά να ανακόψουν την πρόοδο. Οι προσπάθειες αυξάνονται σύμφωνα με την ικανότητα του τοπικού πληθυσμού να τις διεκπεραιώσει. Η βιωσιμότητα είναι μια φυσική συνέπεια της ίδιας της διαδικασίας.

Για τους Μπαχάι, η κοινωνική δράση επιδιώκεται με την πεποίθηση ότι κάθε πληθυσμός πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίσει το δρόμο της προόδου του. Η κοινωνική αλλαγή δεν είναι ένα έργο που εκτελεί μια ομάδα ανθρώπων προς όφελος μιας άλλης.